Головна
Реєстрація
Вхід
Середа
21.03.2018
13:57
Вітаю Вас Гость | RSS
Birchen Miracle (web-site for teachers)

Меню сайту

Категорії розділу
Накази, листи, методичні рекомендації [67]
Новини відділу освіти [27]
Новини шкіл громади [17]
Інше [6]
Олімпіади, конкурси, фестивалі та спортивні змагання [30]
Психологічна служба [1]

Наше опитування
Поставте оцінку для сайту
1. Високий рівень
2. Достатній рівень
3. Середній рівень
4. Початковий рівень
Всього відповідей: 72

Міні-чат

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 Новини відділу освіти Берездівської сільської ради 
Головна » Статті » Новини відділу » Накази, листи, методичні рекомендації [ Додати статтю ]

Про створення наукового товариства учнів «Юний дослідник» Берездівської сільської ради

БЕРЕЗДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

Н А К А З

06.10.2016                                        Берездів                               №43/2016-н/од      

Про           створення          наукового

товариства учнів «Юний дослідник» Берездівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) Хмельницької області

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Про засади діяльності Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України" від 08.09.2016 №389-од, з метою оновлення нормативно-правової бази,

НАКАЗУЮ

1. Створити  наукове товариство учнів «Юний дослідник» Берездівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) Хмельницької області (далі – НТУ).

2. Затвердити Положення НТУ (додаток 1), підготувати та затвердити до 20 жовтня 2016 р. нормативні документи, які регламентують роботу НТУ.

3. Створити раду НТУ (додаток 2).

4. Створити мережу наукових товариств учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Берездівської сільської ради.

5. Затвердити план роботи НТУ на 2016-2017 навчальний рік.

6. Відповідальність за діяльність НТУ та виконання наказу покласти на методиста відділу Опанасюка С. В.

7. Контроль  за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу                                                               В. М. Мосіюк

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Берездівської сільської ради

06.10.201643/2016-н/од

ПОЛОЖЕННЯ
про наукове товариство учнів навчальних закладів Берездівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади)

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності наукового товариства учнів (далі – НТУ) навчальних закладів Берездівської сільської ради.

2. НТУ є формою науково-пошукових об’єднань дітей та молоді дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти.

3. НТУ може діяти в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах.

4. НТУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

5. Загальну координацію діяльності НТУ здійснюють малі академії наук учнівської молоді (далі – МАНУМ) Берездівської сільської ради.

6. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності.

ІІ. Мета і завдання діяльності НТУ

1. Метою діяльності НТУ є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.

2. Основними завданнями НТУ є:

формування науково-освітнього середовища в навчальних закладах за участю учнів (вихованців, слухачів), педагогічних і науково-педагогічних працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;

залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;

формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;

створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів (вихованців, слухачів);

залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;

оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;

формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі науково-дослідницької діяльності;

підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;

здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;

розвиток учнівського врядування;

пропаганда та популяризація наукових знань.

IІІ. Члени НТУ

1. Членами НТУ можуть бути учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів Берездівської сільської ради, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників (далі – члени НТУ).

2. Члени НТУ мають право:

самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів;

здійснювати дослідження в обраній науковій секції (наукових секціях);

працювати в одній або декількох наукових секціях;

отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;

використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу навчального закладу, в якому діють НТУ;

публікувати наукові статті про хід та результати досліджень (за рекомендацією ради НТУ);

брати участь у заходах НТУ;

бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті творчі успіхи;

обирати та бути обраними до ради НТУ або зборів НТУ;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи НТУ;

добровільно вийти зі складу НТУ.

3. Рішення про набуття та припинення членства в НТУ приймає рада НТУ.

Членство в НТУ може бути припинено за таких умов:

закінчення членом НТУ навчального закладу або вибуття з нього;

подання членом НТУ на ім’я голови ради НТУ особистої заяви про вихід зі складу НТУ;

припинення членом НТУ науково-дослідницької діяльності.

ІV. Структура і форми роботи НТУ

1. НТУ створюється, якщо кількість його членів не менше ніж п’ять осіб.

2. Структура НТУ формується залежно від мети, завдань його діяльності, розвитку напрямів науково-дослідницької роботи, запитів членів НТУ, педагогів, батьків, суспільства.

3. До складу НТУ можуть входити наукові секції.

Близькі за напрямами діяльності наукові секції можуть бути об’єднані в наукові відділення.

4. Діяльність НТУ може організовуватися за такими формами:

гуртки та інші творчі об’єднання, які працюють протягом року на базі загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів;

індивідуальна та групова робота членів НТУ під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спеціалістів тощо;

колективна робота творчих груп, експедиції, табірні збори, літні наукові школи, лекторії тощо;

факультативи та спецкурси;

пересувні навчальні лабораторії;

дистанційне та віртуальне навчання;

інтелектуальні змагання з різних галузей знань.

5. Гуртки та інші творчі об’єднання НТУ працюють за типовими навчальними планами і програмами для організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах та іншими навчальними планами і програмами.

6. У канікулярний період НТУ може проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, фахівці з різних галузей науки і техніки, виробництва.

7. НТУ періодично проводить навчальні сесії – зібрання членів НТУ з метою обговорення і вирішення актуальних проблем навчання, організації спільних проектів з науковими установами, дослідницькими станціями, вищими навчальними закладами, підприємствами, а також обговорення питань щодо відзначення кращих раціоналізаторських, винахідницьких, пошукових, наукових робіт і проектів, проблемних питань діяльності НТУ.

8. НТУ не рідше одного разу на рік проводить науково-практичні конференції.

На науково-практичній конференції члени НТУ звітують про основні положення та результати проведених наукових досліджень.

9. За рішенням зборів НТУ до роботи НТУ можуть бути залучені експертна комісія, інші консультативно-дорадчі органи.

До складу консультативно-дорадчих органів можуть входити наукові та науково-педагогічні працівники, керівники методичних об’єднань, наукових відділень і наукових секцій (за згодою), а також представники педагогічної та наукової громадськості, які беруть участь у роботі НТУ та сприяють його діяльності.

V. Управління НТУ

1. Вищим керівним органом НТУ є збори НТУ.

2. Збори НТУ проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення про проведення зборів НТУ приймає рада НТУ.

Збори НТУ затверджують власне положення (статут) (у разі необхідності), склад ради НТУ, план роботи НТУ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НТУ та приймають рішення про припинення його діяльності.

3. У період між зборами керівництво НТУ здійснює рада НТУ, діяльність якої регулюється положенням (статутом) (за наявності).

До складу ради можуть бути обрані методисти відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму, вчителі навчальних закладів Берездівської сільської ради

До складу ради НТУ входять голова, заступник голови, секретар, члени НТУ.

Склад ради НТУ обирається один раз на два роки.

Засідання ради НТУ проводяться не менше двох разів на рік.

Рада НТУ:

представляє інтереси членів НТУ перед МАНУМ;

визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи НТУ;

координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ;

виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів;

приймає рішення щодо створення експертної комісії;

приймає рішення про прийняття до НТУ, припинення членства в ньому.

Керівництво радою НТУ здійснює голова.

Голова ради НТУ здійснює загальне керівництво НТУ, визначає головні напрями розвитку НТУ, затверджує розподіл обов’язків між членами ради.

Секретар відповідає за ведення та збереження документації НТУ.

VІ. Просвітницька діяльність

1. НТУ проводить просвітницьку діяльність серед учнів (вихованців, слухачів) навчальних закладів, здійснює популяризацію діяльності НТУ.

2. Просвітницька діяльність НТУ спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів НТУ, стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.

3. НТУ може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті навчального закладу, в якому воно діє, тощо.

VII. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТУ здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

Начальник відділу                                                                     В. М. Мосіюк

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Берездівської сільської ради

06.10.201643/2016-н/од

Склад ради

наукового товариства учнів "Юний дослідник" Берездівської сільської ради (об'єднаної територіальної громади) Хмельницької області

 

Голова ради – Опанасюк С. В., методист відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Берездівської сільської ради

Заступник ради – Мосіюк С. В., вчитель Берездівського НВК

Відповідальний секретар – Ткачук Н. П., директор Хвощівського НВК

Члени ради:

Гнатенко С. Л., директор Мирутинського НВК, керівник наукового відділення математики, економіки, комп’ютерних та технічних наук;

Максимчук О. Г., директор Берездівського НВК;

Нікітчук А. І., вчитель Мирутинського НВК, керівник наукового відділення історії, філософії та суспільствознавства;

Галай В. П., вчитель Горицького НВК, керівник наукового відділення наук про Землю;

Романчук В. Р., директор Горицького НВК, керівник наукового відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;

Роюк Р. А., вчитель Великоправутинського НВК, керівник наукового відділення хімії та біології, екології та аграрних наук;

Сторожук Р. П., директор Манятинського НВК;

Чуб З. Є., директор Малоправутинського НВК, керівник наукового відділення фізики, астрономії.

 

Начальник відділу                                                   В. М. Мосіюк

 

Категорія: Накази, листи, методичні рекомендації | Додав: berezdiv4052 (06.10.2016)
Переглядів: 135 | Теги: накази та листи відділу | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz

  • Copyright MyCorp © 2018
    Безкоштовний хостинг uCoz